Thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2013

[THI CÔNG] THỜI GIAN THÁO DỠ VÁN KHUÔN VÀ BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

Tham khảo TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Điều 3.6
- Coffa không chịu lực đã đông rắn (như coffa thành bên dầm, cột tường...) có thể tháo dỡ khi bê tông đạt trên 50 N/cm2 cường độ. LƯU Ý CẦN ĐẢM BẢO CƯỜNG ĐỘ ĐỂ KHÔNG LÀM VỞ CẠNH CẤU KIỆN
 - Ô văng, seno, console chỉ được tháo khi đạt 100% cường độ và có đối trọng chống lật
 - Các kết cấu chịu lực theo bảng

Loại kết cấu Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo cốp pha, %R28 Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha ở các mùa và vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông theo
TCVN 5592-1991(ngày)
Bản, dầm vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m 50 7
Bản dầm, vòm có khẩu độ 2-8m 70 10
Bản, dầm vòm có khẩu độ lớn hơn 8m 90 23Ghi chú:
Tỷ lệ % so với R28 ngày tuổi của bê tông
2 ngày - 32%R28
3 ngày - 41%
7 ngày - 61%
14 ngày - 80%
21 ngày - 92%
28 ngày - 100%
Thời gian bảo dưỡng bê tông khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Khô (Tháng 12 - 4) - 6 ngày
Mưa (Tháng 5 - 11) - 1 ngày

1 nhận xét:

  1. Thầy cho em hỏi ngoài yếu tố cường độ bê tông so với R28, có cần xét đến yếu tố (nếu muốn tháo hoàn toàn cốt pha tầng trệt phải chờ đổ bê tông sàn tầng 3, còn trong quá trình thi công cột tầng 2 và sàn tầng 3 thì ván khuôn chịu lực chính của tầng trệt vẫn chưa được tháo). Điều này có qui định cụ thể trong tiêu chuẩn nào không?

    Trả lờiXóa